Waar woorden
tekort schieten
spreekt de muze

Muze
brenger
Hoe bezorg ik iemand een onvergetelijke ervaring?

Ben je goed in muziek? In verhalen? In klein theatraal werken of andere kunsten? En wil je die kwaliteit inzetten om anderen iets te geven binnen de Muzemantel?
Kijk hier voor informatie.

Muzemanteltelefoon
0573-25 44 44
Werkdagen 9.00 12.00 uur
bespreek@muzemantel.nl

Werkwijze

Wat doet de Muzemantel?
De Muzemantel is er voor zieke en kwetsbare mensen. Dat kunnen jonge mensen zijn, maar ook ouderen. Voor alle mensen die lichamelijk of geestelijk ziek zijn. Voor mensen die gezondheid moeten inleveren of een verlies moeten verwerken. Of mensen die tijdelijk in een ziekenhuis zijn opgenomen. Voor mensen die niet gemakkelijk kunnen deelnemen aan het dagelijks leven of moeilijk de deur uitkomen. Voor iedereen die wel een beetje licht en warmte kan gebruiken. Voor al deze mensen kan de Muzemantel iets betekenen door in de thuissituatie voor of met de cliënt samen iets kunstzinnigs te doen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld zingen, muziek maken, tekenen, gedichten voorlezen, samen naar muziek luisteren, etc.

Hoe werkt het?
Iedereen kan een aanvraag doen bij de Muzemantel. U kunt dit voor u zelf doen, maar ook voor iemand uit uw naaste omgeving.  U kunt daarvoor contact opnemen met de Muzemantel. Stuur een mail naar info@muzemantel.nl of bel naar de Muzemanteltelefoon, 0573254444 (werkdagen 9.00 - 12.00 u). Daar worden uw gegevens genoteerd en doorgestuurd naar het matchteam van de Muzemantel. Binnen enkele dagen wordt contact met u opgenomen om te kijken wat uw wensen zijn. 

Muzebrengers
In het najaar van 2016 zijn 9 Muzebrengers opgeleid die ingezet kunnen worden in thuissituaties. Eind januari is een tweede groep van 14 Muzebrengers begonnen met de opleiding. Dat betekent dat we bescheiden beginnen. Op dit moment kunnen wij mensen inzetten die zich richten op: zingen, poëzie, verhalen vertellen, voorlezen, geuren ervaren, samenstellen van een zgn. 'levenskoffer' en clownerie. 
Klik op de pagina Aanbod in het Hoofdmenu waar de Muzebrengers zich aan u voorstellen. U kunt hier alvast een keuze maken en een voorstel doorgeven aan het matchteam. Vindt u het moeilijk om een keuze te maken dan kunnen wij samen met u kijken wat het beste bij u past. 

Vergoeding
Muzebrengers zijn mensen van verschillende leeftijden. Sommigen zijn professioneel actief en vragen een vergoeding. Anderen doen het naast hun werk als hobby.  Sommigen zijn jong, anderen gepensioneerd. Dat maakt dat de Muzebrengers ook verschillend beloond willen worden voor hun inzet.  Zij bepalen zelf tevoren of zij een uurtarief vragen, reiskostenvergoeding of materiaalkostenvergoeding, als vrijwilliger komen of in overleg met de cliënt een vergoeding afspreken. Dit is een zaak van Muzebrenger en Muzevrager. Per overeenkomst wordt een basisbedrag van 10 euro gevraagd voor de bemiddelingskosten. Dit bedrag wordt gestort in het Muzemantelfonds, wat we gebruiken om extra activiteiten te kunnen organiseren of voor mensen die het basisbedrag niet kunnen betalen. 

Aantal sessies
Het aantal sessies kan variëren van 1 tot 7.  Het kan zijn dat één samenkomst voldoende is, zoals bij een bijzondere gebeurtenis. Voor sommigen is het fijn dat de Muzebrenger vaker komt. Een Muzebrenger komt eens per 14 dagen langs en rondt het traject af na maximaal 7 sessies. Daarna wordt geëvalueerd en gekeken of het traject voldoende aan de verwachtingen heeft beantwoord of dat verlenging gewenst is. Iedere situatie is uniek, dus hier zal maatwerk op zijn plaats zijn. 

Coaching
Speciaal voor de Muzemantel heeft Tessa Kortenbach uit Enschede een coachingstraject ontwikkeld. Gedurende 7 lessen worden de Muzebrengers voorbereid om ingezet te kunnen worden bij zieke en kwetsbare mensen.


Masterclass
Voor mensen die de coaching hebben gevolgd organiseren wij Masterclasses. Verdiepingsworkshops op het gebied van Verhalen Vertellen, Zang, etc.